Ხარისხის კონტროლი

ნედლეული

ჩვენი კომპანიის ნედლეული არის ყველა არაგენმოდიფიცირებული სოიოს წარმოების უბნებიდან ჰეილონჯიანგში, ჩინეთი.ჩვენ რეგულარულად ჩავატარებთ ნედლეულს ტესტირებას და გვექნება შესაბამისი ხარისხის სტანდარტები.

xcom

xcom

Წარმოების პროცესი

Uniwell-ს აქვს სრული წარმოების მუშაობის სტანდარტები, მკაცრი ზედამხედველობა წარმოების პროცესზე, სტანდარტიზებული მცენარეების მოპოვების სახელოსნო და 100,000 კლასის სუფთა ტერიტორია.

ხარისხის ტესტი

ხარისხის შემოწმების ოთახი, 10000 კლასის მიკრობული ტესტირების ოთახი.პროდუქციის თითოეული პარტიისთვის სინჯის ტესტირება, პროდუქტის თითოეული ინდიკატორის მკაცრი მონიტორინგი და კონტროლი პროდუქტის ხარისხისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

xcom